Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

noresistance
9321 48e4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
noresistance
2573 1b87 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
noresistance
noresistance
7916 0be3 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viaAleksTheCat AleksTheCat
noresistance
noresistance
Życie to szansa i nie można jej zmarnować.
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
noresistance
3527 5889 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaover-land over-land
noresistance
noresistance
9045 0f3c 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viaover-land over-land
noresistance
noresistance
5036 41b8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
noresistance
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
noresistance
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayoucandoit youcandoit
noresistance
noresistance
9342 20cb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaosaki osaki
noresistance

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
noresistance
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty
noresistance
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl